De Messias komtHET LOOFHUTTENFEEST (SOEKOT)

1e DAG VAN SOEKOT - Tisjri 15 -(maandag 14 okt.) Viering in het natuurvriendenhuis NIVON, Jarig van der Wielenwei 42, 9343 TC Een-West. De viering begint om 10.00 uur, spreker is Jos Quak. We sluiten deze viering af met een liefdemaal waar ieder iets voor meeneemt. U bent hartelijk welkom!

2e DAG VAN SOEKOT - Tisjri 16 - (dinsdag 15 okt.)

3e DAG VAN SOEKOT - Tisjri 17 - (woensdag 16 okt.) Tamboerijn schilderen bij Mirjam Obermeijer

4e DAG VAN SOEKOT - Tisjri 18 - (donderdag 17 okt.) Gezellige middag voor de dames in Lemmer

5e DAG VAN SOEKOT - Tisjri 19- (vrijdag 18 okt.)

6e DAG VAN SOEKOT - Tisjri 20 - (Sjabbat 19 okt.) Samenkomst in Drachten, Gebouw de Schakel, Klokhuislaan 12, aanvang 10.00 uur, spreker Gerard Wijtsma

7e DAG VAN SOEKOT - Tisjri 21 - (zondag 20okt.)

DE ACHTSTE DAG (Sjemini Atseret/Simcha Torah)- Tisjri 21 (maandag 2 okt.) Viering in het natuurvriendenhuis NIVON, Jarig van der Wielenwei 42, 9343 TC Een-West. De viering begint om 10.00 uur, spreker is ds.Jak Verwaal We sluiten deze viering af met een High Tea  waar ieder iets voor meeneemt. U bent hartelijk welkom!

 

 

KERNWAARDEN

1. onze bron [Mayaan Jeshua]
Onze bron is de bron van het heil . Deze bron des levens is in de eerste plaats Jahweh  zelf . Onze Joodse broeders zien Gods Torah als het levende water [majim chajim] dat uit God zelf voortkomt en de Bijbel ondersteunt deze gedachte . De Heilige Geest [Roeach haKodesj] wordt ook vergeleken met stromen van levend water . Jesjoea de Messias van Israël wordt ook de bron  van het levende water genoemd. Hij is de levende Torah die uit Jahweh voortkomt.  En daarmee vervult hij de wet in de juiste betekenis van het woord vervullen, n.l. uitvoeren.

 

“Want wy witte dat de wet (Torah) fan Gods Geast komt” Rom.7:14

Zondag 24 mei vierden we weer dat oeroude feest van Sjavoeot (Pinksteren). Met zo'n 200 broeders en zusters uit de gemeente Rehoboth (Leeuwarden), Emmeloord, Mayaan Drachten en Groningen en gasten elders uit het land.

Esther Huisman leidde de zangdienst samen met een samengestelde band uit Leeuwarden en Drachten en Gerard Wijtsma legde in de prediking een onverbrekelijk verband tussen Torah, welke gegeven werd op de eerste Pinksterdag bij de berg Sinaï, en de Geest van God die uitgestort werd op c.a. de 1333e Pinksterdag (deze is te beluisteren via de knop audio op deze website) . De dienst werd afgesloten met vrolijke messiaanse dansen. Op deze mooie zonnige dag in het bos hielden we een liefdemaal, waar ieder een deel voor had meegenomen. Het was een gezellige, leerzame en zeer geslaagde middag.

De voorganger

Mijn naam is Gerard Wijtsma en mijn vrouw heet Waldra.

In november 2008 zijn we gestart met maandelijkse samenkomsten in Drachten, vanaf januari 2010 kwamen we om de veertien dagen bij elkaar. Nu komen we elke week samen met c.a. 80 broeders en zusters, waarvan een groot aantal jonge kinderen. Samen met enkele broeders en zusters proberen we deze jonge gemeente uit te bouwen tot een gezonde Messiaanse gemeente.
Wij heten u hartelijk welkom!

Even voorstellen

Graag wil ik ons aan u voorstellen, de Messiaanse gemeenschap ‘Mayaan Yeshua’ evsy iem .
‘Mayaan Yeshua’ is de hebreeuwse benaming voor ‘Bron van Yeshua’. Dit is waar wij uit willen putten, uit de bron van de Jood Yeshua, uit de bron van het heil. Deze bron biedt, naar de betekenis van de naam ‘Yeshua’ redding, bevrijding en verlossing. Een gemeenschap heeft per definitie iets gemeenschappelijks, op basis waarvan ze gemeente is.