“Want wy witte dat de wet (Torah) fan Gods Geast komt” Rom.7:14

Zondag 24 mei vierden we weer dat oeroude feest van Sjavoeot (Pinksteren). Met zo'n 200 broeders en zusters uit de gemeente Rehoboth (Leeuwarden), Emmeloord, Mayaan Drachten en Groningen en gasten elders uit het land.

Esther Huisman leidde de zangdienst samen met een samengestelde band uit Leeuwarden en Drachten en Gerard Wijtsma legde in de prediking een onverbrekelijk verband tussen Torah, welke gegeven werd op de eerste Pinksterdag bij de berg Sinaï, en de Geest van God die uitgestort werd op c.a. de 1333e Pinksterdag (deze is te beluisteren via de knop audio op deze website) . De dienst werd afgesloten met vrolijke messiaanse dansen. Op deze mooie zonnige dag in het bos hielden we een liefdemaal, waar ieder een deel voor had meegenomen. Het was een gezellige, leerzame en zeer geslaagde middag.