KERNWAARDEN

1. onze bron [Mayaan Jeshua]
Onze bron is de bron van het heil . Deze bron des levens is in de eerste plaats Jahweh  zelf . Onze Joodse broeders zien Gods Torah als het levende water [majim chajim] dat uit God zelf voortkomt en de Bijbel ondersteunt deze gedachte . De Heilige Geest [Roeach haKodesj] wordt ook vergeleken met stromen van levend water . Jesjoea de Messias van Israël wordt ook de bron  van het levende water genoemd. Hij is de levende Torah die uit Jahweh voortkomt.  En daarmee vervult hij de wet in de juiste betekenis van het woord vervullen, n.l. uitvoeren.

 

“Want wy witte dat de wet (Torah) fan Gods Geast komt” Rom.7:14

Zondag 24 mei vierden we weer dat oeroude feest van Sjavoeot (Pinksteren). Met zo'n 200 broeders en zusters uit de gemeente Rehoboth (Leeuwarden), Emmeloord, Mayaan Drachten en Groningen en gasten elders uit het land.

Esther Huisman leidde de zangdienst samen met een samengestelde band uit Leeuwarden en Drachten en Gerard Wijtsma legde in de prediking een onverbrekelijk verband tussen Torah, welke gegeven werd op de eerste Pinksterdag bij de berg Sinaï, en de Geest van God die uitgestort werd op c.a. de 1333e Pinksterdag (deze is te beluisteren via de knop audio op deze website) . De dienst werd afgesloten met vrolijke messiaanse dansen. Op deze mooie zonnige dag in het bos hielden we een liefdemaal, waar ieder een deel voor had meegenomen. Het was een gezellige, leerzame en zeer geslaagde middag.

De voorganger

Mijn naam is Gerard Wijtsma en mijn vrouw heet Waldra.

In november 2008 zijn we gestart met maandelijkse samenkomsten in Drachten, vanaf januari 2010 kwamen we om de veertien dagen bij elkaar. Nu komen we elke week samen met c.a. 80 broeders en zusters, waarvan een groot aantal jonge kinderen. Samen met enkele broeders en zusters proberen we deze jonge gemeente uit te bouwen tot een gezonde Messiaanse gemeente.
Wij heten u hartelijk welkom!

Even voorstellen

Graag wil ik ons aan u voorstellen, de Messiaanse gemeenschap ‘Mayaan Yeshua’ evsy iem .
‘Mayaan Yeshua’ is de hebreeuwse benaming voor ‘Bron van Yeshua’. Dit is waar wij uit willen putten, uit de bron van de Jood Yeshua, uit de bron van het heil. Deze bron biedt, naar de betekenis van de naam ‘Yeshua’ redding, bevrijding en verlossing. Een gemeenschap heeft per definitie iets gemeenschappelijks, op basis waarvan ze gemeente is.