lampen

DE GELIJKENIS VAN DE 5 WIJZE EN DE 5 DWAZE MEISJES

Gaat deze gelijkenis over de Heilige Geest of over de Torah?

Als Christenen hebben we vrijwel allemaal geleerd dat dit over de Roeach haKodesj, over de Heilige Geest gaat. Maar alles wat je geleerd hebt moet toetsbaar zijn aan het Woord van God. Van de Joden uit Berea kunnen we leren dat ze de woorden van Paulus en Sillas  bereidwillig aannamen, maar wel dagelijks Tenach (OT) nagingen om te toetsen of de verhalen van deze twee mannen klopten (Hand.17)

DE BIJBELSE FEESTEN VOOR 2021FAQ Biblical Calendar 250x249

De Bijbelse Feesten worden in het Hebreeuws de Moadiem [מּוֹעֲדִים]genoemd, van moëd: tijdstip, vastgestelde tijd, ontmoeting, feest, plaats van ontmoeting. De Feesten van de Here [מוֹעֲדֵי יְהוָה] accentueren dat de Eeuwige zijn volk en allen die daarbij horen wil ontmoeten. Hij zoekt de verbinding. Ze zijn gekoppeld aan de Bijbelse, door God zelf ingestelde maanden en de seizoenen.

 

 

2021

  • Poeriem: viering op Sjabbat 27 februari
  • Sederavond:26 maart vrijdagavond begint de 14e nisan
  • 1e dag Ongezuurde Broden (Pesach) 28 maart 15e Nisan zondag 1e dag Pesach.
  • Laatste dag Ongezuurden broden (Pesach) 3 april 21 Nisan 7e dag Pesach Ongezuurdebrodenfeest.
  • Pinksteren (Sjavoeot) 16 mei 5e Siwan
  • Rosj ha Sjanah (Bazuinendag) dinsdag 7 september 10e Tisjri
  • Jom Kippoer (Grote Verzoendag) donderdag 16 september 15e Tisjri
  • Loofhuttenfeest, Dag 1 Soekot dinsdag 21 t/m maandag 27 september
  • Sjemini Atseret (Achtste Dag) dinsdag 28 september Tisjri Sjemini Atseret
  • Chanoekah van 30e Kisjlev 7e dag Chanoekah Sabbat 4 december.

 

 Update 13 januari 2021

Lieve broeders en zusters,
De eerste lockdown in maart 2020 merkten we hier in Friesland weinig van het Corona-virus. Deze tweede lockdown is de situatie anders en merken we in Friesland al meer van de problematiek. Tot en met 16 januari hebben we dan ook onze diensten 
stilgelegd uit solidariteit met onze landgenoten. De PKN heeft overigens ook de verhuur van ‘De Schakel’ inmiddels geannuleerd voor de periode dat de lockdown duurt. 
Na de toespraak van 12 januari is de lockdown met 3 weken verlengd. Dus voor de Sabbatten 23 en 30 januari en 6 februari zullen we het moeten doen met de overdenkingen die ik wekelijks verzorg via YouTube (klik hier). Zo het nu staat zal onze eerste 
dienst weer gehouden worden op 13 februari, natuurlijk afhankelijk van de vraag of 
de zaal weer beschikbaar is en de lockdown is afgelopen. Tot nu toe is nog niemand van de zorgdragers van onze gemeente positief getest op 
het coronavirus, daar mogen we dankbaar voor zijn.
Ik wens u allemaal veel sterkte en Gods zegen in deze lastige tijd en wanneer u ergens hulp nodig hebt hoor ik het graag.
M.v.g.
Gerard Wijtsma

 

 

 

15-12-2020

Broeders en zusters,


Na de zomervakantie startten we Sabbat 22 augustus weer met onze wekelijkse samenkomsten. Bijna een half jaar hebben onze diensten stilgelegen i.v.m. de Coronacrisis. Gisteravond hebben we de toespraak van minister president Mark Rutte kunnen beluisteren vanuit het Torentje. De situatie is op dit moment dusdanig ernstig dat er strengere maatregelen zijn afgekondigd.

Vanwege de scheiding Kerk en Staat mag de overheid kerken niet sluiten. In mijn ogen is de rechtvaardigheid in het geding wanneer we komende tijd gewoon onze samenkomsten zouden blijven houden. Rechtvaardigheid is typerend voor het Koninkrijk van God. We zijn deel van de Nederlandse maatschappij en wanneer deze vecht om het Corona virus te bestrijden, dan voelt het voor mij onrechtvaardig wanneer kinderen niet naar school mogen, maar bij wijze van spreken wel naar de kindernevendienst. Dan voelt het voor mij onrechtvaardig wanneer openbare gebouwen dicht moeten en het openbare gebouw de kerk gewoon open kan blijven. Bovendien leidt dit bij veel landgenoten tot onbegrip en het gevoel dat er met twee maten gemeten wordt. Dit geldt natuurlijk ook voor luchthavens die gewoon openblijven, maar daar kunnen wij niets aan doen.

Ik heb dan ook besloten de komende vijf weken in ieder geval solidair te zijn met onze landgenoten die soms zwaar getroffen worden. In ieder geval heb ik de samenkomsten op de volgende Sabbatten geannuleerd: 19 en 26 dec.; 2, 9 en 16 Jan. Ik zal mijn best doen om wekelijks weer een overdenking op YouTube te plaatsen. En wanneer u hulp nodig heeft of wilt dat er iemand langskomt, dan hoor ik dat graag.


Psalm 9:10,11 “Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.”

M.v.g.


Gerard Wijtsma

 

 

 

Bekijk de online uitzendingen van de Mayaan Yeshua via deze link Online dienst via YouTube

Volg ons ook op Facebook: Facebook Mayaan Yeshua 

 

 

Wat betekent Torah?torah01

Hebreeuws is de grondtaal van de Bijbel1. Torah (תּוֹרָה) is een Hebreeuws woord dat afgeleid is van het Hebreeuwse werkwoord jara (יָרָה) en dat betekent werpen, beregenen of onderrichten. Het woord jara wordt gebruikt voor het werpen van stenen of het schieten van pijlen.

Waarom vieren jullie liefdemalen?

liefdemaal 1

We vieren liefdemalen, omdat Gods volk deze altijd gevierd heeft. In het Oude Testament als offermaaltijden en in het Nieuwe Testament als liefdemalen [αγαπατς-agapais]

Offermaaltijden

In 1 Samuël 9 lezen we b.v. over een offermaaltijd. Offeren is niet alleen een dier doden en in rook doen opgaan.