lampen

DE GELIJKENIS VAN DE 5 WIJZE EN DE 5 DWAZE MEISJES

Gaat deze gelijkenis over de Heilige Geest of over de Torah?

Als Christenen hebben we vrijwel allemaal geleerd dat dit over de Roeach haKodesj, over de Heilige Geest gaat. Maar alles wat je geleerd hebt moet toetsbaar zijn aan het Woord van God. Van de Joden uit Berea kunnen we leren dat ze de woorden van Paulus en Sillas  bereidwillig aannamen, maar wel dagelijks Tenach (OT) nagingen om te toetsen of de verhalen van deze twee mannen klopten (Hand.17)

DE BIJBELSE FEESTEN VOOR 2021FAQ Biblical Calendar 250x249

De Bijbelse Feesten worden in het Hebreeuws de Moadiem [מּוֹעֲדִים]genoemd, van moëd: tijdstip, vastgestelde tijd, ontmoeting, feest, plaats van ontmoeting. De Feesten van de Here [מוֹעֲדֵי יְהוָה] accentueren dat de Eeuwige zijn volk en allen die daarbij horen wil ontmoeten. Hij zoekt de verbinding. Ze zijn gekoppeld aan de Bijbelse, door God zelf ingestelde maanden en de seizoenen.

 

 

2021

  • Poeriem: viering op Sjabbat 27 februari
  • Sederavond:26 maart vrijdagavond begint de 14e nisan
  • 1e dag Ongezuurde Broden (Pesach) 28 maart 15e Nisan zondag 1e dag Pesach.
  • Laatste dag Ongezuurden broden (Pesach) 3 april 21 Nisan 7e dag Pesach Ongezuurdebrodenfeest.
  • Pinksteren (Sjavoeot) 16 mei 5e Siwan
  • Rosj ha Sjanah (Bazuinendag) dinsdag 7 september 10e Tisjri
  • Jom Kippoer (Grote Verzoendag) donderdag 16 september 15e Tisjri
  • Loofhuttenfeest, Dag 1 Soekot dinsdag 21 t/m maandag 27 september
  • Sjemini Atseret (Achtste Dag) dinsdag 28 september Tisjri Sjemini Atseret
  • Chanoekah van 30e Kisjlev 7e dag Chanoekah Sabbat 4 december.

 

Lieve broeders en zusters,
Op 2 maart stuurde ik een mail rond met het heugelijke feit dat we Sjabbat 13 maart weer starten met onze bijeenkomsten.
Omdat het weer de eerste keer is na een lange tijd heb ik geen idee hoeveel mensen er komen. Graag wil ik dan ook dat u even aan mij doorgeeft met hoeveel personen u komt van 18 jaar en ouder. We mogen immers maar 30 mensen herbergen in deze leeftijdscategorie. Vooral de eerste keer is dit belangrijk.
 
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnummer: 0516-542418
M.v.g.
Gerard Wijtsma

 

 

02-03-2021

Lieve broeders en zusters,
Het leek er enigszins op dat we Sjabbat 6 maart misschien weer zouden kunnen beginnen. Gisteravond kreeg ik als antwoord op mijn vraag of de zaal weer beschikbaar is, dat deze Sjabbat 13 maart weer open zal zijn. Gezien de landelijke tendens om weer wat ruimte te geven, heb ik besloten om Sjabbat 13 maart maar weer te starten met onze samenkomsten. Wel vraag ik van ons allemaal om de Corona regels in acht te nemen. Er wordt in Nederland en ook in onze gemeente verschillend gedacht over de aanpak, toch zullen we er samen voor moeten zorgen dat we deze situatie achter ons kunnen laten. De wekelijkse overdenkingen op YouTube en Facebook hebben nu 225 abonnees. Ik hoop dat dit naar de toekomst toe ook zal bijdragen aan de groei van de gemeente. Ondertussen is er ook weer oriënterend een groep gemeenteleiders bezig om weer een landelijk Messiaans Platform op te zetten. Ik wens u allemaal veel sterkte en Gods zegen in deze lastige tijd en wanneer u ergens hulp nodig hebt hoor ik het graag.
 
M.v.g.
Gerard Wijtsma

 

 

Bekijk de online uitzendingen van de Mayaan Yeshua via deze link Online dienst via YouTube

Volg ons ook op Facebook: Facebook Mayaan Yeshua 

 

 

Wat betekent Torah?torah01

Hebreeuws is de grondtaal van de Bijbel1. Torah (תּוֹרָה) is een Hebreeuws woord dat afgeleid is van het Hebreeuwse werkwoord jara (יָרָה) en dat betekent werpen, beregenen of onderrichten. Het woord jara wordt gebruikt voor het werpen van stenen of het schieten van pijlen.

Waarom vieren jullie liefdemalen?

liefdemaal 1

We vieren liefdemalen, omdat Gods volk deze altijd gevierd heeft. In het Oude Testament als offermaaltijden en in het Nieuwe Testament als liefdemalen [αγαπατς-agapais]

Offermaaltijden

In 1 Samuël 9 lezen we b.v. over een offermaaltijd. Offeren is niet alleen een dier doden en in rook doen opgaan.