Sjavoeot - Bijbels Pinksteren

Sjavoeot 2016 b

Zondagmiddag 12 juni 2016 vierden we het Bijbelse Pinksterfeest op het terrein van het NIVON Natuurvriendenhuis "De Hondsrug" in Noordlaren (Duinweg 6).

"Pinksteren was toch al een maand eerder?", vraagt u zich misschien af. Dat klopt, het kerkelijk Pinksteren viel een maand eerder dan het Bijbelse Pinksteren, zoals ook onze Joodse broeders en zusters dit vieren. Pinksteren valt precies vijftig dagen na het hefoffer op de dag na de Sjabbat tijdens Pesach. En omdat er dit jaar een extra schrikkelmaand Adar  moest worden ingevoegd valt het zo laat. 

Het programma was als volgt:

  • 14.00 uur opening door Gerard Wijtsma (MG Mayaan Yeshua Drachten)
  • zangdienst o.l.v. Esther Wijtsma
  • Prediking door Jaap Heeringa (MG Rehoboth Leeuwarden)
  • Messiaanse dans

Voor koffie en thee werd gezorgd. Het Liefdemaal werd geopend met brood en wijn en daarna zaten we ongedwongen bij elkaar . Hartelijk dank voor ieders inzet.


Joodse feestdagen 2017

 
zaterdag 11 februari 2017
 
zondag 12 maart 2017
 
maandag 10 april 2017 (viering op de vooravond 9 april)
 
dinsdag 11 t/m maandag 17 april 2017 (vieringen op di.11 april & ma.17 april)
 
maandag 24 april 2017
 
woensdag 24 mei 2017
 
zondag 4 juni 2017
  
dinsdag 1 augustus 2017
 
donderdag 21 september 2017 (1 Tisjri)
 
vrijdag 29 september 2017
 
zaterdag 30 september 2017 (10 Tisjri)
 
donderdag 5 t/m woensdag 11 oktober 2017 (15 t/m 21 Tisjri)
 
donderdag 12 oktober 2017
 
vrijdag 13 oktober 2017
 
woensdag 13 t/m woensdag 20 december 2017
 

 *Rosj Chodesj/ Nieuwe Maan wordt op de vooravond gevierd.

 

 

Activiteiten

Sjabbatvieringen
Elke Sjabbat is er een samenkomst van 10.00-12.00 uur met koffiedrinken na.

Nieuwemaanvieringen
In de gemeente Mayaan Yeshua worden op de avond van de nieuwe maan, nieuwemaansvieringen georganiseerd.

Kesjercursus
De Kesjercusus gaat over de joodse wortels van het christelijk geloof.

De cursus heet ‘KESJER’. ‘Kesjer’ is een Hebreeuws woord, het betekent ‘verbinding’. De cursus wil een verbinding leggen tussen christendom en jodendom, tussen kerk en Israël, niet als iele schakel, maar als stevige band of knoop. De cursus is ontwikkeld door Christian Friends of Israël in Engeland (www.cfi.org.uk). De cursus wordt ook op vele plaatsen in Nederland gegeven en in middels ook in België.

De KESJER cursus is bedoeld voor christenen die zich willen verdiepen in de Hebreeuwse wortels van de Bijbel. De cursus wordt wel de ‘Messiaanse Alpha-cursus’ genoemd.

Aandachtspunten zijn:

Verrijking van je inzicht over wie Jezus(Jesjoea) is.
Verdieping van je geloof in God en zijn plan met het joodse volk.
Toerusting om de huidige situatie in het Midden Oosten beter te kunnen begrijpen.


De Kesjer cursus bestaat uit 10 lessen: (aanvang 19.30 uur)

Les 1: - Jezus is een Jood
Les 2: - Jezus de Rabbi
Les 3: - Jezus de Messias
Les 4: - Het Joodse karakter van de Bijbel
Les 5: - Verlossing is uit de Joden
Les 6: - De grote scheuring
Les 7: - ‘Christelijk’ antisemitisme
Les 8: - Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël
Les 9: - Israël - profetie vervuld
Les 10: - Gods toekomst met Israël

Elke les bevat:

Aanbidding - met Hebreeuwse liederen
Korte studie van een Hebreeuws woord
De hoofdles (zie boven)
Mogelijkheid voor vragen en discussie


Bij voldoende aanmelding kan de cursus gegeven worden.

Info: via www.shoresh.nl.